Què és Recuperart-19?

Les conseqüències de la crisi sanitària sense precedents generada per la COVID-19 afecten múltiples col·lectius. Efectes que, evidentment, també deixen empremta en els professionals sanitaris, la salut emocional dels quals pot quedar afectada, en menor o major grau, i amb seqüeles difícils de preveure si no s’actua efectivament.

L’Institut Català de la Salut (ICS), amb la col·laboració del Departament de Cultura, fa al col·lectiu sanitari una proposta basada en l’ús dels museus com a entorns de reflexió i millora del benestar emocional.

Es tracta d’una iniciativa, pionera a escala internacional, que es planteja tenint en compte les característiques particulars del col·lectiu sanitari pel que fa a l’autopercepció de salut i la necessitat d’autocura. Així, Recuperart busca complementar l’actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l’ICS, mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l’àmbit assistencial formal.

La participació en el programa Recuperart-19 és completament anònima, gratuïta i de fàcil accés, ja que des de l’inici hi participen 16 museus de totes les regions sanitàries. Està previst que aquest nombre de centres s’incrementi properament.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.