Que és dació en pagament | hipoteca | Cancel·lació d’hipoteca per dació d’habitatge | Advocat

Que és dació en pagament | hipoteca | Cancel·lació d’hipoteca per dació d’habitatge | Advocat Barcelona
Que és dació en pagament | hipoteca | Cancel·lació d’hipoteca per dació d’habitatge | Advocat Barcelona
Si no pots pagar la hipoteca, la dació en pagament és una opció per solucionar el teu deute perdent l’habitatge. Es tracta d’un acord amb el banc pel qual se li lliura l’habitatge hipotecat i a canvi el banc cancel·la la hipoteca, és a dir, el deute. Però no és una possibilitat per a tothom, sinó per a uns pocs.
Després de la crisi, els problemes de les clàusules sòl, els abusos bancaris, etc., es va procedir a intentar regular la dació en pagament, que fins llavors només era possible mitjançant acord amb el banc. Ara és també possible només mitjançant acord amb el banc, amb la diferència que si el banc es va acollir a el nou Codi de Bones Pràctiques Bancàries, va quedar compromès públicament a complir-les, ia tramitar i acceptar processos específics per solucionar impagats hipotecaris, i el banc està obligat davant una sol·licitud a oferir una sèrie de solucions a l’ciutadà amb problemes econòmics, perquè pugui mantenir el seu habitatge, i si no és possible, en últim extrem, pugui lliurar cancel·lant la totalitat del seu deute.
Un Salutació i gràcies per subscriure i compartir.

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#hipoteca #hipotecas #hipotecario #hipotecarios #creditohiptecario #prestamohipotecario #abogado #advocat #abogadobarcelona #abogados #advocats

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.