Quants temes cal estudiar per aprovar les oposicions?

Començarem plantejant un problema:
El temari d’unes oposicions està format per 41 temes. Es fa un sorteig aleatori mitjançant l’extracció consecutiva de dues boles d’una bossa, que estan numerades de l’1 al 41. Quina és la probabilitat que pugui exposar
almenys un tema, si m’he estudiat 21 temes?
Després considerarem que passa si coneixem qualsevol nombre de temes…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.