Propietats dels compostos iònics (enllaç iònic)

Explicació d’alguna de les propietats més importants que tenen els compostos formats per un enllaç iònic.: com es comporten en una disolució, com es comporten els ions al rebre un cop…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.