Pronoms interrogatius i exclamatius (2 de 4 vídeos sobre pronoms)

Aquest és el primer d’una sèrie de quatre vídeos explicatius sobre els usos dels pronoms. Concretament, en aquest vídeo, em centre en els usos dels pronoms relatius. En el següent, parlaré dels pronoms interrogatius i exclamatius. Finalment, dedicaré dos vídeos a explicar els usos dels pronoms febles, el primer dels quals se’n centrarà en la forma i el segon, en les funcions dels pronoms febles. Es pot trobar aquesta mateixa explicació per escrit en les pàgines 262-266 del meu manual: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/184964/s157.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.