Projecte «RELAT-Hos»

Projectes II – Participació
Projecte «RELAT-Hos», Hospital Universitari
de Bellvitge (HUB).

Antonia Castro, infermera de l’HUB i autora i
coordinadora del projecte RELAT-Hos.
Merche Yll i David Herrera, (RELATadores).

El projecte «RELAT-Hos» convida els pacients ingressats en unitats
d’hospitalització de l’Hospital de Bellvitge a escriure una història durant
la seva estada al centre. La iniciativa està dirigida per infermeres i té
com a objectiu aprofitar la capacitat terapèutica de l’escriptura per fer
més agradable el temps d’hospitalització.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.