Problemes de repàs dels temes 1 (introducció a la mecànica quàntica) i del tema 2 (sistemes model)

Se treballen els conceptes de probabilitat vs. quadrat dels coeficients en una expansió de la funció d’ona, commutació d’operadors i possibilitat de coneixement simultani de magnituds físiques, valors mitjans, espectre energètic de la partícula en la caixa i fotó que permet la transició entre estats, creadors i aniquiladors, espín, moment angular total i àtom d’hidrogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.