Problemes de genètica – Sistema AB0

En aquest vídeo prodreu trobar una explicació bàsica sobre com resoldre els problemes de genètica que tracten els grups sanguinis, concretament, el sistema AB0. Es desenvolupen dos exemples.
Hi apareixen termes com: genotip, al·lel, caràcter, fenotip, al·lel recessiu o dominant, heterozigot, eritròcit, antigen, anticòs, etc.
Espero que us serveixi d’ajuda!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.