Problema de fraccions. Resolució gràfica.

Explicarem com resoldre un problema de fraccions d’una manera molt fàcil fent la representació gràfica i trobant la fracció que falta i el nombre que correspon a cada fracció. L’altre manera de resoldre’l és amb la fracció com a operador.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.