Presentació. Mòdul de la Mirada Tàctil. Museu de l’Art de laa Pell de Vic

Presentació del museu. La mirada tàctil. Un viatge sensitiu mitjançant les tècniques de l’art de la pell