Presentació del web ainamonferrer.com, De mica en mica

En aquest vídeo, faig un passeig ràpid pels diferents apartats, materials, exercicis, textos, vídeos i recursos TIC que podeu trobar al meu lloc web, ainamonferrer.com; tots gratuïts. Explique com està organitzada la pàgina i què vos pot aprofitar segons els vostres objectius o interessos. Han col·laborat en el disseny del web Teresa Torres Torres i Pedro Gilabert Rodríguez. Gràcies mil.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.