Presentació de projectes a les famílies: l’experiència de l’Escola Samuntada i el Parc Taulí

Què vol dir menjar sa? Què hi ha dins un os? Urgència o emergència? Cal dormir per viure? Són algunes de les preguntes que van inicar els projectes vinculats a la salut de l’Escola Samuntada (Sabadell) en aliança magnet amb el Parc Taulí Hospital Universitari. En aquest vídeo podem veure com, a través d’una fira instal·lada en diversos punts del centre, l’alumnat va compartir amb les famílies els aprenentatges adquirits i els processos que els han generat.

La presentació de projectes a les famílies del centre permet consolidar aprenentatges i treballar la competència comunicativa amb més d’enfortir la comunitat educativa reforçant vincles entre famílies i docents.

L’Escola Samuntada (Sabadell) manté aliança amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí de Sabadell, en el marc del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” impulsat pel Departament d’Ensenyament, la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell.

Per a més informació del projecte, podeu consultar el web de l’escola Samuntada (http://escola-samuntada.wixsite.com/e…) i del Parc Taulí (https://www.tauli.cat/tauli/).

El programa Magnet té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu en aliança amb una institució d’excel·lència. Aquesta aliança ha de permetre al centre desplegar un projecte innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa.

Per a més informació sobre el programa: http://magnet.cat/
@aliancesmagnet

Related Posts