Presentació de les Potències

Presentació de les potències, potències amb base negativa, potències amb exponent negatiu, i producte i quocient de potències amb la mateixa base.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.