Preposicions A o EN davant de lloc o de temps. En Puçol o A Puçol?

“En casa” o “A casa”? “En Puçol” o “A Puçol”? Ús de les preposicions EN i A davant de circumstancial de lloc o circumstancial de temps.
Podeu trobar la Gramàtica zero a https://www.uv.es/splweb/Documentos/gramatica_zero.pdf
La Gramàtica normativa valenciana a https://www.avl.gva.es/documents/31987/65233/GNV

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.