Ponència IR-HUVH.flv

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vell d’Hebron (IR-HUVH)
Ponència a càrrec del Dr. David García-Dorado García: Protecció miocardíaca durant la reperfusió: el paper de la comunicació cel·lular.
2a Jornada de recerca a l’Institut Català de la Salut, 29 d’octubre de 2009

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.