Polígon còncau – PAU 2020 – per angles i arc capaç- Geometria plana

Aquest és el primer exercici Dibuix 1.Opció A de les PAU de juny del 2020, de geometria plana.

L’exercici parteix d’un segment donat AB i d’una llista d’angles per completar un polígon còncau ABCDEF.

Aclariments:
– recordem que quan ens diuen que l’angle ABC = 60º, vol dir que l’angle del vèrtex B, la lletra que està al mig, és de 60º.
– Baricentre: és el centre de gravetat del triangle, si partim un triangle amb una mitjana (segment que uneix el punt mig del costat amb el vèrtex oposat) estem dividint el triangle amb dos triangles iguals al partir la base en dos segments iguals.

A partir d’aquests aclariments anirem posant els angles determinats i en el moment que no puguem fer-ho perquè el vèrtex no el tenim, utilitzarem l’arc capaç per trobar tots els possibles punts i al trobar la direcció del segment amb un altre angle trobarem el vèrtex buscat.

Espero que us vagi bé el vídeo per comprovar si l’heu fet correctament.

Ens veiem pel canal.

Josep Iglesias

Related Posts