Píndola 20. La composició lèxica

La composició és un mecanisme de formació del lèxic que consisteix a unir dos
lexemes (o més) per crear una paraula nova, “esclata-sang”, “rentaplats”, “café concert”.
La nova paraula, semànticament, no equival necessàriament a la suma dels
significats dels lexemes formants, sinó que n’adquireix un de nou.
Els compostos es poden classificar des d’un punt de vista formal en compostos
pròpiament dits o en compostos sintagmàtics.
El guió d’aquesta píndola és una adaptació dels materials “Estratègies d’adquisició i aprenentatge de la llengua catalana” (UJI 2019: 196-202): http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/184964

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.