Perseguint Papers (2/2) // Chtulhu 7a // Rol en Català

Segona sessió de l’aventura de la caixa d’inici de La Crida de Cthulhu 7a edició.

ℂ𝕒𝕡í𝕥𝕠𝕝𝕤
00:00 – Intro Golfes de Rol
00:21 – Presentació
01:11 – Resum
02:31 – Introducció
03:09 – El cementiri
28:00 – El visitant
47:33 – Tertúlia de mitjanit
1:12:13 – Un nou dia
1:28:59 – El foraster

ℙ𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕒𝕥𝕘𝕖𝕤
Xavi – Mike Strange
Gàrmarad – Cormac O’Donnell
Joan – Guardià dels Arcans

#Cthulhu #Paperchase #rolencatalà

Related Posts