per què descomposició?

Per què és tant important dominar la descomposició de nombres? Hauríem d’ajudar als nostres fills i filles, al nostre alumnat, a dominar la descomposició (i composició) de nombres. L’objectiu és millorar el càlcul mental, que sovint es basa en estratègies de descomposició, i recolçar-ho, en fase simbòlica, en algoritmes basats en la lògica de la descomposició. Amb exemples resulta força evident.

La Calculadora Rodona, 5-4-20

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.