“Per” i de “per a” Exemples i usos (sense explicacions pesades)

Vídeo sobre els usos de les preposicions “per” i “per a”
USOS DE PER I PER A. SALVA PÉREZ
DAVANT DE SINTAGMA NOMINAL O DE PRONOM
PER A:
• He comprat un regal per a tu. (Benefactiu)
• El tren per a Castelló no ha aplegat. (Destinació)
• Esta pancarta està feta per a la manifestació del 8 de març. (Finalitat)
PER:
• No s’alegra per ell, sinó per tu. (Causa)
• Ha estat aprovat per l’ajuntament. (Complement agent)
• Si passes per Oriola, saluda a Chema Jacobo (Ruta)
• Per Nadal, anirem a Cullera (Temps)

DAVANT D’INFINITIU
PER:
• L’han suspés per copiar (Causa). L’han suspès perquè copià (Recomanable per evitar confusions).
• Té la casa per arreglar, i els deures per fer. (Mancança)
• No parla per no perdre el mos. (Intenció d’evitar o de no realitzar una acció)
• Estudia per aprovar (Intenció, expressió substituïble per “amb la intenció de”)

PER A:

• Moble per a arxivar documents. (Subjecte inanimat i, per això, absència total d’intenció)
• Les dates per a recollir l’imprés acabaren. (Absència d’intenció)
• Manes massa per a acabar d’aplegar (Modifica un adverbi [massa] , un adjectiu o un substantiu)
PER O PER A (Totes dues admissibles)
• El cridaren per (a) treballar caps de setmana. (Destaca la causa per damunt de la intenció)
• Fa règim per (a) aprimar-se. (Indica al mateix temps causa i intenció)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.