Pep Guardiola i el Calendari d’AMPANS 2012

Quatre alumnes de l’Escola Jeroni de Moragas fan entrega del calendari
2012 d’AMPANS i IPA Bages a un Amic d’AMPANS molt especial: Pep
Guardiola.

Related Posts