PAU Química Catalunya 2022 25

PAU Química Catalunya 2022 sèrie 2 problema 5
Equilibri químic homogeni en fase gas. Càlcul de les constants d’equilibri Kc i Kp a partir dels mols inicials i de la pressió total en l’equilibri. Raonaments de l’efecte sobre el rendiment de la reacció i la constant Kc de diferents modificacions fetes a l’equilibri.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.