PAU Química Catalunya 2022 22

PAU Química Catalunya 2022 sèrie 2 problema 2
Càlcul del pH d’una solució d’àcid benzoic. Valoració d’una solució de l’àcid amb solució de NaOH. Reacció de valoració, material utilitzat i procediment experimental.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.