PAU Química Catalunya 2022 21

PAU Química Catalunya 2022 sèrie 2 problema 1
Mecanisme de reacció. Identificació de l’etapa determinant de la velocitat, equació de velocitat, ordres de reacció i unitats de la constant de velocitat. Gràfic de l’energia de la reacció en funció de la coordenada de reacció.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.