PAU Química Catalunya 2017 56

PAU Química Catalunya 2017 sèrie 5 problema 6
Determinació dels ordres parcials i de l’ordre total de reacció a partir d’experiments cinètics. Càlcul de la constant de velocitat i justificació de l’efecte d’un augment de la temperatura sobre la velocitat de reacció.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.