PAU Física Catalunya 2022 36

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 3 problema 6
Es treballen diferents aspectes de l’efecte fotoelèctric. Relació entre la intensitat i la freqüència de la radiació incident amb el nombre i l’energia dels electrons emesos. Càlcul de la funció de treball del metall a partir del balanç d’energia de l’efecte fotoelèctric.

Related Posts