PAU Física Catalunya 2022 35

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 3 problema 5
Representació del gràfic del nombre de nuclis desintegrats d’una mostra de Rn-222 en funció del temps i determinació del període de semidesintegració i la constant radioactiva d’aquest isòtop. Es calcula l’activitat de la mostra el primer dia i es compara amb el valor màxim permès.

Related Posts