PAU Física Catalunya 2022 33

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 3 problema 3
Volcà Cumbre Vieja. Es modelitza el so emès pel volca com el d’un tub ple d’aire amb un extrem tancat i l’altre obert.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.