PAU Fisica Catalunya 2018 1A5

PAU Fisica Catalunya 2018 sèrie 1 opció A problema 5
Emissió alfa, activitat radioactiva, llei de desintegració

Related Posts