París a l’Edat Mitjana 3D

Reconstrucció en 3D de la ciutat de París cap al segle XIV

Andres Upegui
https://www.youtube.com/channel/UCeNb6_OkhntB2cISAaqWrFQ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.