Parc Agrari, torrent de Vallcorba i Can Gambús. Sabadell

Imatges de l’itinerari 12 del llibre “Excursions per conèixer el rodal de Sabadell” editat per la Unió Excursionista de Sabadell, fet per la Colla dels Dimecres el dia 28 de desembre de 2022. Conté imatges de fa 25 anys de l’hort de Can Gambús, amb el masover i la sínia funcionant, extretes del vídeo nº 7 de “7 Itineraris per les fonts del rodal de Sabadell”, editat amb el company Manel Galícia.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.