Pactes amb els del 155? Pactes amb els carcellers? Pactes amb colons? Amb imposadors? No, gràcies!

Com es poden permetre el luxe de pactar amb els que volen acabar amb la nostra llengua, amb la nostra autonomia legislativa, la nostra cultura, les nostres idees.
I ho fan a qualsevol preu, ajudant-se de tribunals superbs i polititzats.
On queda la decència dels partits que tenen empresonats a companys seus?
Si no estan a l’alçada, substituïm-los!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.