Oxoanions

Els oxoanions es formen a partir d’oxoàcids que perden els hidrògens (protons, amb càrrega positiva), i per això queden amb càrrega negativa. Explicarem com fer la fórmula a partir de l’oxoàcid i com fer la nomenclatura canviant el sufix.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.