Organigrames amb l’Impress

Videotutorial que mostra com realitzar un organigrama amb el LibreOffice Imprres

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.