Orbitals atòmics i diagrama de Moeller

Explicarem el concepte d’orbital atòmic i els diferents tipus d’orbitals que tenen els àtoms.
També veurem com s’ordenen els orbitals de menys energia a més energia amb el diagrama de Moeller. Això ens servirà posteriorment per fer la configuració electrònica dels àtoms, i ordenar els electrons omplint primerament els nivells de menor energia.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.