#OLETU Parada de bus impossible

A Manlleu hi ha una parada on en principi hi hauria d’entrar el bus si no fos perquè està envoltada per pilones.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.