Obesitat

Repàs a l’etiologia, diagnòstic, comorbiditats, tipus d’obesitat i risc metabòlic, resistència a la insulina i proves complementàries.
Tractament: canvis de l’estil de vida, tractament farmacològic i tractament quirúrgic.

Related Posts