Nombre d’oxidació i electronegativitat

Explicació del concepte de número d’oxidació, que són els electrons que un àtom guanya o pert en combinar-se amb un altre àtom, i electronegativitat, que és la capacitat per atreure electrons que tenen els elements als combinar-se diferents àtoms.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.