Nombre atòmic i nombre màssic

Explicació i definició dels conceptes de nombre atòmic i nombre màssic que es calculen a partir del nombre de protons i de neutrons d’un àtom. Recordeu que no sempre hi ha el mateix nombre de protons que de neutrons.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.