Moviment d’un planeta al voltant del Sol (1ª prova)

Simulació del moviment d’un planeta al voltant del Sol aplicant la primera i la segona lleis de Kepler (no té audio)

Related Posts