Mostra de correcció i assessorament sobre una expressió oral de mediació: contaminació de la mar

Mostra de correcció i assessorament a la carta sobre una expressió escrita de mediació segons el model de les Proves de Certificació C1 i C2 d’EOI valencianes (https://ainamonferrer.com/?p=2138). Per contractar aquest servei: https://ainamonferrer.com/?page_id=2469Per reforçar les mancances que es mostren en aquesta mediació oral, es poden veure els següents vídeos:- Consonantisme segons l’Estàndard oral de l’AVL: https://youtu.be/GFTgd-iQDqc- Connectors causals: https://youtu.be/jeAHfE93dyc- Remarques d’ús de les preposicions: https://youtu.be/Z9fK1xeEdXU, https://youtu.be/ApxeN_n0HN4, https://youtu.be/moeUnjdKv78- Usos dels relatius: https://youtu.be/knYvxI5d344- Usos d’adverbis i conjuncions (per al “que” conjunció): https://youtu.be/_3QMGhnfoh0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.