Mostra de correcció i assessorament sobre una expressió escrita de mediació: agricultura urbana

Mostra de correcció i assessorament a la carta sobre una expressió escrita de mediació segons el model de les Proves de Certificació C1 i C2 d’EOI valencianes (https://ainamonferrer.com/?p=2138). Per contractar aquest servei: https://ainamonferrer.com/?page_id=2469

Per reforçar les mancances que es mostren en aquesta mediació oral, es poden veure els següents vídeos:
– Novetats de les Proves de Certificació 2020: https://youtu.be/s9Fz4kK_5nY, https://youtu.be/80i1Xt6Ywv0
– Píndoles sobre la connexió: https://youtu.be/336DyICh3pQ, https://youtu.be/jeAHfE93dyc, https://youtu.be/elcb7Jwyj2Q
– Correcció d’expressions i també de mediacions: https://www.youtube.com/watch?v=gq_VzobRpjU&list=PLCypAsAPbptjFD7J-3Uw3uhHVVoxaH4uA, https://www.youtube.com/playlist?list=PLCypAsAPbpthCNkgKclK2NjcA5WdmDwEx, https://www.youtube.com/playlist?list=PLCypAsAPbpthCpKQgsqFPBDB76TOfF0sz

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.