Mostra de correcció i assessorament sobre una expressió escrita de mediació: agricultura urbana (ii)

Mostra de correcció i assessorament a la carta sobre una expressió escrita de mediació segons el model de les Proves de Certificació C1 i C2 d’EOI valencianes (https://ainamonferrer.com/?p=2138). Per contractar aquest servei: https://ainamonferrer.com/?page_id=2469

Per reforçar les mancances que es mostren en aquesta mediació oral, es poden veure els següents vídeos:
– Correcció d’una altra mediació escrita sobre la mateixa fitxa (per comparar): https://youtu.be/gq_VzobRpjU
– Altres correccions de mediacions: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCypAsAPbptjFD7J-3Uw3uhHVVoxaH4uA
– Remarques sobre morfologia verbal: https://youtu.be/tXNxTy3UZvY
– Els doblets verbals: https://youtu.be/VUv6ESmChu4
– L’accentuació: https://youtu.be/Qz6y0RNj_X8

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.