Monòlegs km0 (94.4) Impro, dia de…,m***a de bancs, PP i Cs, grips, Marroc, tanac, S23 i més! 💩💩💩

I més!

Leave a Reply

Your email address will not be published.