Monòlegs km0 (10.5) El dia de…, l’abaia, Novo Nordisk i “ellis” en català, sobretot! 💩💩💩

I més cosetes!