Missatge insitucional urgent per la crisi de Ses Salines

Advertim que en aquest vídeo se diuen paraules com pito, cul o pantafena. Però és estrictament necessari.

Related Posts