Mirades sobre la realitat social de la llengua

III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana
17 de juliol de 2015. Ateneu Barcelonès
Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

· Població i societat: Andreu Domingo
· Món socioeconòmic: Elisenda Paluzie
· Entorn digital i xarxes: Albert Cuesta
· El context europeu: Martí Anglada
· Mitjans de comunicació: Salvador Alsius

Modera: Ester Franquesa

Related Posts