Minecraft Tècnic Capítol 3 Instruccions Primera Part

En aquest capítol presentem les instruccions del Minecraft. Aquestes instruccions (console commands) ens permeten modificar diferents paràmetres del joc (clima, temps del dia, desplaçaments automàtics, gestió dels jugadors, etc.) de forma directe mitjançant una instrucció escrita.

Música Intro | Aproaching Nirvana (Solar Wind)
Música de fons | Peter Rudenko

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.