Minecraft Tècnic: Capítol 1 “Modes de Joc”

En aquest capítol presentem els diferents modes de joc que ens ofereix el Minecraft: Supervivència, Creatiu, Espectador i aventura. Modes que ens permeten modificar el comportament del joc i les opcions que tenim com a jugadors i creadors.

Música Intro | Aproaching Nirvana (Solar Wind)
Música de fons | Loyalty Freak Music

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.