::::Mentora:::: Eunice Mangado-Lunetta, directora de programes d’AFEV França (2)

Entrevista en francès amb subtítols en català. L’Eunice fou una de les ponents principals de la jornada de presentació del programa Mentora al Hub Social el 3 de març de 2023. També és impulsora del Collectif Mentorat i membre del comitè d’incidència de Mentoring Europe. Explica per què una figura externa a la família pot ser tan significativa en els moments de transició educativa.

Related Posts